اولین شکست خانگی ملوان به روایت تصویر

ملوان انزلی در یک دیدار معوقه مقابل مس رفسنجان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا اولین باخت خانگی خود را تجربه کند.

ملوان انزلی در یک دیدار معوقه مقابل مس رفسنجان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد تا اولین باخت خانگی خود را تجربه کند.

Share