الهی پایت می‌شکست و نمی‌آمدی | برای آن دولت متاسفم که تو مدیرکل آن باشی!

درحالی که فرماندار شهرستان اقدام به معرفی آقای مدیرکل می‌کند؛ نماینده شهرستان در مجلس پس از چند لحظه سکوت و بدون هیچ مقدمه‌ای خطاب به مدیرکل می‌گوید: «الهی پایت می‌شکست و به … نمی‌آمدی».

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  سیاسی کاری مدیران در حوزه کاری و انتصاب روسای ادارات بدون در نظر گرفتن شایسته سالاری یکی از موضوعاتی بوده که در سطح شهرستان‌ها همواره چالشهایی را بین مدیران کل و نمایندگان شهرستانی که وکالت مردم حوزه انتخابیه خود را برعهده داشته‌اند به وجود آورده است.

در همین زمینه شنیده‌های دیارمیرزا از منابع موثق حاکی از این این است که انتصاب رئیس یک اداره فرهنگی در گیلان حواشی بسیاری را در پی داشته است.

ماجرا از این قرار است؛ مدیرکل یکی از ادارات کل به همراه معاون برای معرفی سرپرست جدید اداره در فرمانداری شهرستان مورد نظر حضور پیدا می‌کند، بعد از برگزاری آئین معارفه چند نفره نماینده آن شهرستان به همراه همراهان وارد فرمانداری می‌شود و درحالی که فرماندار شهرستان اقدام به معرفی آقای مدیرکل می‌کند؛ نماینده شهرستان در مجلس پس از چند لحظه سکوت و بدون هیچ مقدمه‌ای خطاب به مدیرکل می‌گوید: «الهی پایت می‌شکست و به … نمی‌آمدی».

راوی می‌گوید که این جمله را نماینده شهرستان چند بار پشت سر هم تکرار می‌کند و می‌گوید آمدی یک مدافع حرم را از ریاست شهرستان برداری و یک نوچه حزبی خودت را معرفی کنی آقای مدیرکل هم می‌گوید که با هماهنگی فرماندار برای معارفه رئیس اداره آمده ام.

نماینده شهرستان هم خطاب به مدیرکل می‌گوید: من دلم برای آن همکارانت می‌سوزد که تو مدیرکل آنها شدی و بد بحال دولت که تو مدیر آن باشی و البته چندین جمله دیگر نثار آقای مدیرکل می‌کند …

آقای مدیرکل قصه ما هم در ادامه آن روز بدون آنکه در جمع همکاران خود حاضر شود و از وضعیت نهاد تحت امرش اطلاعاتی دست پیدا کند، ترجیح می‌دهد به کار سیاسی خودش برسد و در جلسه حزبی حضور یابد.

گفتنی است سرپرست جدید این اداره فرهنگی جایگزین فردی شده است که علاوه بر اینکه دانشجوی دکتری مدیریت بوده و گره‎گشایی در بسیاری از امور آن شهرستان طی دوران ریاستش، افتخار دفاع از حرم آل‌الله به عنوان مدافع حرم را نیز در کارنامه خود داشته است.

 

Share