همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان+تصاویر

تصاویری از همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را در اینجا مشاهده کنید.

تصاویری از همسر دکتر جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را در اینجا مشاهده کنید.

Share