مردم حافظ تونل سبز فومن هستند | پسماند بزرگترین معضل روز دنیا است

احمد قدیمی با تصریح براینکه تفکیک زباله از مبدا موجب حفظ محیط زیست خواهد شد، ادامه داد: یکی از مهم ترین معضلات روز دنیا، معضل پسماند است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احمد قدیمی در جمع مردم روستای سند بالا با بیان اینکه روستای سند دارای شورا، دهیار و مردم منسجمی است، گفت: مردم سند در طرح تفکیک زباله از مبدا همکاری مناسبی دارند.

بخشدار مرکزی فومن با تاکید براینکه روستای سند قلب سبز شهر فومن است، افزود: مردم سند حافظ چندساله تونل سبز فومن هستند.

وی با تصریح براینکه تفکیک زباله از مبدا موجب حفظ محیط زیست خواهد شد، ادامه داد: یکی از مهم ترین معضلات روز دنیا، معضل پسماند است.

این مسوول با یادآوری اینکه همه باید در خصوص حفظ محیط زیست احساس تکلیف کنند، متذکرشد: آلودگی های زیست محیطی منشا بسیاری از بیماری ها هستند.

قدیمی با تاکید براینکه به دلیل بالا بودن ارتفاع آب های سطحی در گیلان، انباشت زباله ها سطح آب های زیر زمینی را آلوده خواهند کرد، ادامه داد: اولویت نخست ما در روستاها حل معضل پسماند است.

این مسئول همچنین ادامه داد: روستاییان نباید زباله های تر را دور بریزند و باید آنها را به کود تبدیل کنند.

 قدیمی با تاکید براینکه تفکیک زباله موجب درآمدزایی می شود، گفت: تفکیک زباله از مبدا بهترین راه مدیریت پسماند است.

Share