طرح برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در افق ۱۴۰۱ بررسی شد

طرح برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری در افق۱۴۰۱ بررسی شد. این طرح می باید به تصویب اعضای شورا برسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هشتمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت، برگزار شد. در این نشست، طرح الزام تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری رشت ۱۴۰۱ بحث و بررسی شد. در این طرح که الزام وزارت کشور است، شهرداری ها می باید برنامه ۵ساله را تدوین و بر اساس افق ۵ساله می باید بودجه های هر پروژه را تدوین نمایند. این طرح می باید به تصویب اعضای شورا برسد.

عاقل منش در مورد دستور جلسه کمیسیون گفت: طرح الزام آور برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری رشت ۱۴۰۱ دستور جلسه امشب است.

 ویسی، کارشناس مرکز مطالعات شهرداری رشت در توضیح این برنامه گفت: برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد تدوین برنامه ای فراگیر است. این برنامه مسیر توسعه رشت را تا پایان دهه ۹۰ تعیین می کند.

وی تصریح کرد: برنامه ۵ساله قبلی توسط دانشگاه شریف تدوین شده بود که ضمن اینکه مصوبه شورای قبل را نتوانست دریافت نماید، سال اجرایی ان هم پایان پذیرفته است و عملا با دو سال تاخیر به شهرداری رشت رسید.

ویسی همچنین تصریح کرد: الزامات قانونی این طرح مشخص است و طبق دستور ابلاغیه وزارت کشور در آبان ماه سال ۹۴ کلیه شهرداریها موظف به تهیه برنامه هستند و خرداد سال گذشته نیز شیوه نامه آن و سقف مالی و شرایط مجری از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است.

وی تاکید کرد: در این طرح الزامات گویاست و ورود شورا جزو وظایف قانونی است.

ویسی یاداور شد: هرچند سال ۹۲ یک برنامه عملیاتی ۵ساله تدوین شد که می باید در شورا تصویب و به شهرداری ابلاغ می شد، با این حال در بودجه دو سال اخیر تلاش شد برخی از پروژه های این افق،  در بودجه تدوین گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات استانداری برای هرچه زودتر مصوب شدن این برنامه عملیاتی، اسناد مناقصه را هم آماده کرده ایم و پس از تصویب شورای محترم تلاش می شود در تدوین بودجه سال ۹۷ نیز لحاظ گردد.
ویسی در مورد عدم ابلاغ و اجرایی نشدن این طرح که به دانشگاه شریف داده شده بود، پاسخ داد: طرح تحول دو سال پیش حاکم شد ولی به دلیل مشکلاتی که بوجود امد و زمانی در شورا مطرح شد که از عمر طرح دو سال از افق زمانی آن گذشته بود. و آماده سازی و واگذاری به مشاور، مصوبه شورا نداشت و همین امر موجب تاخیر در ارایه طرح از سوی دانشگاه مزبور گردید.

وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه این برنامه عملیاتی برای افق ۱۴۰۱ را شورا آغاز نموده است، تاکید کرد: در این برنامه عملیاتی مشاور ابتدا باید درآمد شهرداری را بررسی و بر همین اساس افق برنامه را تدوین نماید.

ویسی همچنین گفت: به دلیل تاخیر دو ساله طرح دانشگاه شریف عملا  طرح قبلی باید بازنگری شود و باید از نو برای افق ۵سال بعدی تدوین گردد

وی همچنین تصریح کرد: تفکیکی بین منافع مردم و شورا و مدیریت شهری وجود ندارد و با توجه به تاکید دکتر نوبخت، شهرداری هیچ بودجه دولتی نمی تواند دریافت نماید مگر اینکه طرح در افق بلند مدت دیده شده و مصوبه شورا داشته باشد.

ویسی همچنین یادآور شد: مرکز پژوهش شورای سوم، برنامه افق ۲۰ ساله توسعه شهرداری رشت را با مشاور دانشگاه پیام نور تنظیم کرده بود و همین طرح مصوب به ما کمک می کند تا سریعتر طرح افق ۱۴۰۱ را در وزارت کشور مصوب نماییم.

رمضانپور با اشاره به وقایع شورای سوم که منجربه انحلال مرکز پژوهش شورا شد، افزود: در حال حاضر مرکز پژوهش نداریم چون در آن مقطع توسط استاندار محترم مرکز پژوهش منحل شد و شورای پنجم کلیات طرح راه اندازی مرکز پژوهش را مصوب نموده است تا در صورت عدم موانع قانونی مجدد این مرکز را راه اندازی نماید.

عاقل منش در مورد جایگاه اعضای شورا در این طرح گفت: تمامی روسای کمیسیون ها و جایگاه و وظایف ایشان در طرح الزام برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری در افق ۱۴۰۱ دیده شده است و تلاش می شود با نظر اعضای محترم بودجه سال اتی با همین افق لحاظ گردد.

در ادامه جلسه در مورد جزییات این طرح و مواد قانونی آن بحث و بررسی شد و مقرر شد در جلسه دیگری اهداف، ضرورت ها و ویژگی های جزئی این طرح مصوب گردد.

 

Share