صدور مجوز استخدام ۱۱ هزار و پانصد نفر برای وزارت بهداشت و درمان

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از مجوز استخدام برای ۱۱ هزار و پانصد نفر دروزارت بهداشت و درمان با برگزاری آزمون خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمشید انصاری در گفت و گو با خانه ملت، درخصوص برنامه های سازمان اداری و استخدامی برای جذب نیروی مورد نیاز  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،گفت: اینکه نیروی موجود هر دستگاهی برای انجام وظایف و ماموریت های آن دستگاه کافی است یا خیر، جای بحث و گفت وگو دارد، زیرا زمانی که گفته می شود نیروی انسانی دولت مازاد است، این نیروی اضافی در اداره ها و دستگاه های اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر بنا باشد هر دستگاه اجرایی بگوید کمبود نیروی انسانی دارد، باید به طور کلی درهمه دستگاه ها این کمبود وجود داشته باشد، اما در سر جمع در کل بدنه دولت کمبود نیروی انسانی وجود ندارد؛ اما درخصوص وزارت بهداشت و درمان برای تخت های بیمارستانی جدید دراورژانس و بخش های درمانی ویژه نظیر سی سی یو و آی سی یو که نزدیک به ۲۶ هزارتخت می شود؛ ۱۱ هزار و پانصد مجوز استخدام برای این وزارت خانه ابلاغ شده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: اگر مقدمات کار فراهم شود، در پایان پاییز آزمون استخدامی  برگزار می شود، البته برای سالیان گذشته چون تخت های بیمارستانی آماده بهره برداری نبود این مجوز وجود نداشت، بنابراین برای تخت های جدید وزارتخانه مجوز استخدام ابلاغ شده است./

Share