شهردار جدید شهر رضوانشهر انتخاب شد

با راعضای اعضای شورای شهر رضوانشهر مازیار صفایی اصلی بعنوان شهردار رضوانشهر انتخاب شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در جلسه امروز اعضای شورای شهر رضوانشهر مازیار صفایی اصلی با پنج رای موافق بعنوان شهردار جدید رضوانشهر انتخاب شد.

مازیار صفایی اهل رشت، مهندس صنایع غذایی و عضو حزب کارگزاران است.

گفتنی است یکی از شعار انتخاباتی اعضای شورا انتخاب شهردار بومی بود.

Share