سند بازآفرینی چهره شهر رشت همخوانی با فضای فرهنگی این شهر ندارد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت گفت: به نظر می رسد جایگاه مردم و رضایت و نظر شهروندان در طرح های سند بازآفرینی چهره رشت لحاظ نشده است و همخوان با فضای فرهنگی رشت نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در خصوص سند باز آفرینی شهر رشت و قرارداد با شرکت پلشیر برای اجرای پایلوت این طرح در رشت اظهار داشت: هرچند با اجرای برخی طرح‌های سند بازآفرینی چهره شهر رشت متفاوت‌تر از گذشته شده است، اما با وجود تاکید اینجانب بر تداوم طرح‌های بازآفرینی، نیاز است نیم نگاهی به گذشته داشته و نواقص طرح های اجرا شده را برطرف کنیم.

محمد حسن عاقل منش افزود: به نظر می رسد جایگاه مردم و رضایت و نظر شهروندان در این طرح ها لحاظ نشده و همخوان با فضای فرهنگی رشت نیست در صورتی که در سند بازآفرینی توسعه رشت می باید مبتنی بر رفاه شهروندان باشد.

وی تاکید کرد: شهر بدون مردم معنا ندارد و باید در طرح های توسعه ای به رفاه و رضایت مردم هم توجه کرد.

عاقل منش به نارضایتی شهروندان از طرح های اجرا شده پیاده راه اشاره کرد و گفت: گویا در مرداد ماه طرح به این بزرگی برای دیگر مدیران دستگاه های اداری توضیح و تفهیم شده ولی اعضای شورا تاکنون در جریان روند این سند نیستند.

وی همچنین خواستار شفاف شدن نظر سنجی انجام شده از مردم شد و خواستار رویت پرسشنامه های پرشده از شهروندان و جامعه آماری شد و تاکید کرد: بنظر می رسد ابعاد فرهنگی و اجتماعی در این سند به درستی دیده نشده است و ارایه پرسشنامه هم می باید بعد از تفهیم مدیران شهری پر می شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا همچنین گفت: هنوز جایگاه رشت در طرح های توسعه ای سردرگم است. زمانی گیلان قطب کشاورزی مطرح شد، ولی زیرساخت‌های توسعه کشاورزی را در عمل شاهد نبودیم. اکنون‌ بحث گردشگری گیلان مطرح می‌شود، ولی هنوز زیرساخت های گردشگری در رشت فراهم نشده است. ضمن اینکه چنین طرح های بزرگی نیازمند تخصیص اعتبارهای دولتی است که تاکنون محقق نشده است.

Share