رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی علوم و نیرو

«اردکانیان» و «غلامی» وزرای پیشنهادی نیرو و علوم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «اردکانیان» و «غلامی» وزرای پیشنهادی نیرو و علوم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند.

غلامی از مجموع ۲۷۶ رای اخذ شده، با کسب ۱۸۰رای موافق حائز اکثریت آرای نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

اردکانیان نیز از ۲۷۶ رای ماخوذه با کسب ۲۵۵رای موافق وزیر نیرو دولت دوازدهم شد

Share