راه اندازی اتاق شکوفایی شهر رشت در آذرماه

شهردار رشت اظهار داشت: از روز انتخاب به عنوان شهردار رشت و حتی پیش از صدور رسمی حکم به دنبال شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر این شهر بودم و طی این مدت به رصد کردن و تحلیل شرایط و منابع طبیعی و انسانی و فرصت های موجود پرداختم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهردار رشت با بیان اینکه اتاق شکوفایی شهر رشت با تکیه بر توان نخبگان و فعالین اجتماعی این شهر راه اندازی خواهد شد گفت: کارگروه‎های مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.

عضو شورای بین المللی شاخص شکوفایی شهری افزود: اتاق شکوفایی شهر رشت متشکل از کارگروه‌هایی خواهد بود که حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، محیط زیست، مهندسی، پزشکی، فرهنگی، ورزشی و … را پوشش دهد و به تخصص، تجربه و علم، نگاه توسعه گرایانه، تاثیرگذاری در استان و دغدغه‌مدار بودن برای پیشرفت شهر در انتخاب اعضای کارگروه پرداخته خواهد شد.

مسعود نصرتی با تاکید بر اینکه شهر باید در همه حوزه‌ها به شکوفایی و بالندگی دست یابد تصریح کرد: برنامه های شکوفایی شهری به منظور تحقق اهداف توسعه پایدار پیگیری می شود و از جمله عوامل موثر می‌توان به توسعه زیرساخت ‌ها، پایداری محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی، انسجام و عدالت اجتماعی و برابری، حکمروایی شهری و قانونگذاری و بهره‌وری برای شکوفایی شهرها اشاره کرد.

شهردار رشت در ادامه اظهار داشت: از روز انتخاب به عنوان شهردار رشت و حتی پیش از صدور رسمی حکم به دنبال شکوفایی و بالندگی هرچه بیشتر این شهر بودم و طی این مدت به رصد کردن و تحلیل شرایط و منابع طبیعی و انسانی و فرصت های موجود پرداختم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش مهاجرت به شهرها و رشد جمعیت باید تدابیر جدیدی در راستای مدیریت شهری اندیشیده شود تا ضمن توسعه زیرساخت‌های عمرانی، فضایی پرنشاط و توام با آرامش و رفاه برای شهروندان فراهم شود.

 نصرتی در پایان تصریح کرد: مدیریت شهری رشت به دنبال ساختن شهری شکوفا در همه حوزه‌ها برای نسل امروز و فردا است و قصد دارد با راه اندازی اتاق شکوفایی شهری از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این اهداف بهره مند شود.

گفتنی است اتاق شکوفایی شهر رشت آذر ماه افتتاح خواهد شد.

 

Share