جلسه امروز شورای شهر رشت برگزار نخواهد شد

سخنگوی شورای شهر رشت افزود: جلسه امروز شورا به دلیل عدم حضور رییس، نائب رییس و چند عضو شورای شهر رشت لغو شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا با اعلام خبر عدم برگزاری جلسه امروز شورای شهر رشت گفت: علی رغم رأی گیری هفته گذشته جهت برگزاری جلسه اما جلسه امروز شورا برگزار نخواهد شد.
سخنگوی شورای شهر رشت افزود: جلسه امروز شورا به دلیل عدم حضور رییس، نائب رییس و چند عضو شورای شهر رشت لغو شده است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری منظم جلسات کمیسیون های شورای شهر رشت از روز شنبه، اظهار کرد: جلسه فوق العاده شورای شهر با تصمیم گیری هیأت رییسه شورا تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد

Share