تساوی ملوان انزلی و گل گهر سیرجان

در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ آزادگان دیدار تیمهای ملوان انزلی و گل گهر سرجان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

در چارچوب هفته سیزدهم رقابتهای لیگ آزادگان دیدار تیمهای ملوان انزلی و گل گهر سرجان با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

Share