اقتصاد مردم ماسوله باید ساماندهی شود | ماسوله در شش ماه دوم در رکود اقتصادی است

آقاجانی با اشاره به اینکه ماسوله در شش ماه دوم در رکود اقتصادی قرار می‌گیرد، گفت: باید به بازاریان ماسوله در این مدتی که رکود اقتصادی و گردشگر وجود دارد، کمک کرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن آقاجانی شهردار ماسوله با بیان اینکه خانواده مهم ترین پشتوانه مسئولان هستند، گفت: شهردار باید یک فرد خدمتگزار باشد.

شهردار ماسوله با تصریح براینکه شهرداری با همه سازمان‌ها تفاوت دارد، افزود: شهرداری پشتیبان ۲۴ ساعته مردم است.

وی با تاکید براینکه در سه شهرداری گذشته، ارتباط و خدمت صادقانه به مردم را تمرین کرده‌ام، افزود: با مردم و شهر تاریخی ماسوله بیگانه نیستم.

شهردار جدید ماسوله با یادآوری اینکه مردم ماسوله عاشق این دیار هستند، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت شهروندان برای حفظ و توسعه ماسوله استفاده کرد.

آقاجانی با اشاره به اینکه برای توسعه ماسوله به سوی همه مسئولان دست یاری دراز می‌کنم، ادامه داد: مشکلات زیرساختی و اولیه ماسوله را در اولین اقدام‌ برطرف خواهیم‌ کرد.

شهردار ماسوله با بیان اینکه مشکلات ماسوله را با برنامه‌ریزی برطرف خواهیم کرد، افزود: درمورد ورودی و خروجی و پارکینگ شهر ماسوله باید بررسی و اقدام تخصصی انجام داد.

وی میراث فرهنگی را یاور قانونی شهرداری دانست و اضافه کرد: اقتصاد مردم ماسوله باید ساماندهی شود.

آقاجانی با اشاره به اینکه ماسوله در شش ماه دوم در رکود اقتصادی قرار می‌گیرد، گفت: باید به بازاریان ماسوله در این مدتی که رکود اقتصادی و گردشگر وجود دارد، کمک کرد.

وی با بیان اینکه ماسوله افتخار گیلان و نگین تاریخی ایران است، ادامه داد: مشکل آب شرب شهر تاریخی ماسوله باید برای ایام‌ گرم‌ سال برطرف شود.

شهردار ماسوله خواستار ارائه خدمات رفاهی‌ از سوی دولت به مردم شد و افزود: منابع درآمدی شهرداری ماسوله با شهرداری های دیگر تفاوت دارد.

وی با یادآوری اینکه باید به فکر تحول اقتصادی در ماسوله باشیم، خاطرنشان کرد: ماسوله دارای اندیشمندان و متفکران بزرگی در سطح کشور است.

Share