آتش سوزی ۳ واحد تجاری و مسکونی در رودسر

رییس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودسر گفت: ۲ واحد تجاری و یک واحد مسکونی امروز در روستای گیشاکجان رودسر آتش گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ۲ واحد تجاری و یک واحد مسکونی امروز در رودسر در آتش سوخت.

رییس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رودسر گفت: ۲ واحد تجاری و یک واحد مسکونی امروز در روستای گیشاکجان رودسر آتش گرفت.

سعید صابر افزود: ۸ آتش نشان با ۲ خودروی اطفای حریق  به محل حادثه اعزام شدند و پس از ۲۰ دقیقه آتش را مهار کردند.

وی با بیان اینکه در حادثه آتش سوزی رودسر به کسی آسیب جانی نرسید گفت: علت و میزان خسارت این حادثه در دست بررسی است.

Share