گزارش تصویری تودیع و معارفه مدیرکل صنعت و معدن گیلان

عصر امروز طی مراسمی از زحمات محمد آراسته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان قدردانی و فرهاد دلق پوش به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان معارفه شد.

عصر امروز طی مراسمی از زحمات محمد آراسته سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان قدردانی و فرهاد دلق پوش به عنوان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان معارفه شد.

Share