پارک ترافیک در رشت ایجاد می شود | برخی تخلفات بر اساس ناآگاهی است

رئیس کمیسیون ترافیک شورای رشت از راه اندازی پارک ترافیک به منظور ارتقای آموزش مسائل ترافیکی در این شهر خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، اسماعیل حاجی پور با اشاره به اهمیت آموزش مسائل ترافیکی در شهر رشت اظهار کرد: بسیاری از رانندگان به دلیل تخلفات رانندگی از سوی پلیس جریمه می شوند و تخلف آن ها بر اساس ندانستن و ناآگاهی از مسائل ترافیکی است لذا مدیریت شهری خود را موظف می داند که نسبت به آموزش در حوزه مسائل ترافیکی اقدام کند.

وی افزود: از سوی دیگر ترافیک به یکی از معضلات شهر رشت تبدیل شده و باید نسبت به رفع آن علاوه بر تجهیز امکانات سخت افزاری به دنبال اموزش شهروندان و کودکانی بود که در آینده نه چندان دور، به عنوان افراد فعال جامعه شهری رشت زندگی می کنند.

رئیس کمیسیون ترفیک شورای رشت با بیان اینکه ایجاد پارک ترافیک می تواند نخستین گام در حوزه اموزش شهروندان در مسائل ترافیکی از سوی مدیریت شهری باشد ادامه داد: به همین منظور تبدیل یکی از پارک های شهر رشت به پارک ترافیک در نخستین جلسات کمیسیون ترافیک این شورا مطرح و مورد استقبال قرار گرفته است.

به گفته حاجی پور در آینده نزدیک، با مصوبه شورای رشت، پارک مناسب برای تبدیل به پارک ترافیک نامگذاری شده و امکانات لازم در آن تعبیه می شود.

وی تصریح کرد: شهروندان شهر رشت نخستین شهروندانی در سطح کشور بودند که بستن کمربند ایمنی در خودرو را به عنوان ضرورتی برای حفظ سلامت خود و عزیزان شان پذیرفته و اجرایی کردند و همین امر نشان می دهد آموزش در شهر رشت در حوزه مسائل ترافیکی بازخورد بسیار مطلوبی در مدیریت ترافیک دارد.

رئیس کمیسیون ترافیک شورای رشت با بیان اینکه انتظار مدیریت شهری این شهر از پلیس راهنمایی و رانندگی حمایت هرچه بیشتر از طرح های مربوط به مسائل ترافیکی است گفت: علاوه بر مدیریت شهری، سایر نهادهای دخیل نیز می توانند از طرح های ترافیکی قابل اجرا در رشت حمایت کنند تا معضل ترافیک رشت رفع شده و آرامش و آسایش برای شهروندان در زندگی روزمره رقم خورد.

وی تاکید کرد: با راه اندازی پارک ترافیک در رشت، علاوه بر آموزش رانندگان، کودکان با استفاده از خودروهای کوچک، دوچرخه و ابزار مختلف، در حوزه مسائل ترافیکی اموزش های لازم را دریافت می کنند.

Share