فراتر از ۲.۱ میلیون کامنت‌ اینستاگرامی ایرانی‌ها علیه اظهارات ترامپ

تعداد کامنت‌های اعتراضی ایرانی‌ها از سراسر جهان به دنبال اظهارات سخیفانه ترامپ درباره خلیج فارس از مرز ۲ میلیون گذشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حرکت خودجوش و اعتراضی کاربران در فضای مجازی بعد از آنکه ترامپ، خلیج فارس را با نامی جعلی آن خواند؛ آغاز شد و تا لحظه انتشار این خبر در بعدازظهر یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار کامنت فراتر رفته است.

گفته می‌شود تعداد کامنت‌های اعتراضی به یک پست از سوی ایرانی‌ها برای اولین بار است که از مرز ۲ میلیون گذشته است.

این در حالی است که پست ترامپ فقط ۲۰۰ هزار لایک گرفته است که نشان از میزان محبوبیت وی دارد!!!

Share