در امتداد یک نگاه به روایت تصویر

نمایشگاه در امتداد نگاه با یاری و ثبت بهترین لحظه ها توسط هنرجویان استاد کریم ملک مدنی از اساتید عکاسی گیلان در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا برپا شد.

نمایشگاه در امتداد نگاه با یاری و ثبت بهترین لحظه ها توسط هنرجویان استاد کریم ملک مدنی از اساتید عکاسی گیلان در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا برپا شد.

Share