تصاویر معارفه شهردار جدید بندرانزلی

مراسم معارفه حسن پورقربان شهردار جدید بندر انزلی با حضور مسوولین صورت گرفت.

مراسم معارفه حسن پورقربان شهردار جدید بندر انزلی با حضور مسوولین استانی و شهرستانی صورت گرفت.

Share