با متخلفان حوزه پسماند برخورد قانونی می‌کنیم | شرایط فعلی ادامه پیدا کند باید کنار زباله‌ زندگی کنیم

فرماندار فومن با تاکید براینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند باید در کنار زباله‌ زندگی کنیم، خاطرنشان کرد: رسانه ها در حوزه آموزش و فرهنگ سازی براز تفکیک زباله اقدام کنند.

 اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین اسماعیل پور در جلسه مدیریت پسماند فومن با بیان اینکه پسماند یک معضل جهانی است، افزود: انسان ها باید در مقابل محیط زیست زندگی خود تعهد داشته باشند.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه شهرستان فومن دارای زیبایی های فراوانی است است که با ریختن زباله بد چهره می شود، گفت: شهر بدون زباله، شهر زیبا و مطبوع خواهد بود.

وی خواستار مدیریت پسماند از سوی مردم و مسئولان شد و ادامه داد: از گروه های مردمی و سمن های محیط زیستی حمایت خواهیم کرد.

اسماعیل پور با تصریح براینکه جوانان گروه های دارای طرح و برنامه برای محیط زیست شهرستان باید کمک حال مسئولان باشند، متذکرشد: در تربیت اجتماعی، مدیریت پسماند نادیده گرفته شده است.

این مسئول با یادآوری اینکه مدارس باید آموزش مدیریت پسماند را در دستور کار خود قرار بدهند، اضافه کرد: دانشگاه ها نیز باید در این‌حوزه پیشگام باشند.

وی با تاکید براینکه اگر مدیریت پسماند در خانواده ها نهادینه شود، محیط زیست سالمی خواهیم داشت، گفت: از ظرفیت بسیج نیز می توان در حوزه آموزش و اجرای طرح های محیط زیستی استفاده کرد.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه آموزش از کودکان، مدیریت پسماند را در کشور ماندگار خواهد کرد، افزود: کارشناسان پسماند دستگاه های اجرایی افراد متخصص، فعال و ثابتی باشند.

وی با تصریح براینکه هزینه در مدیریت پسماند یک سرمایه گذاری بلند مدت و سود آور است، گفت: هتل ها و مهمان پذیر های شهرستان باید تفکیک زباله ها را از مبدا انجام دهند.

اسماعیل پور با اشاره به اینکه در صدور پروانه کسب و تمدید آن باید به حوزه پسماند توجه کرد، ادامه داد: با متخلفان حوزه پسماند برخورد قانونی خواهیم کرد.

فرماندار فومن با تاکید براینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند باید در کنار زباله‌ زندگی کنیم، خاطرنشان کرد: رسانه ها در حوزه آموزش و فرهنگ سازی براز تفکیک زباله اقدام کنند.

وی با بیان اینکه افزایش حجم زباله، چهره زمین و محیط زیست را بیمار و کدر می کند، ادامه داد: برخی از منازل روستایی فاضلاب خود را به داخل رودخانه ها می ریزند که برای محیط زیست بسیار مخرب است.

Share