بازدید شهردار و عضو شورای شهر لاهیجان از آسایشگاه سالمندان

مسعود کاظمی شهردار لاهیجان به همراه آرمان پوریاسری عضو شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری در جمع سالمندان حضور یافته و با اهدای شاخه گل از آنان قدردانی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهردار لاهیجان و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر از آسایشگاه سالمندان این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید مسعود کاظمی شهردار لاهیجان به همراه آرمان پوریاسری عضو شورای شهر و جمعی از مدیران شهرداری در جمع سالمندان حضور یافته و با اهدای شاخه گل از آنان قدردانی کردند.

شهردار لاهیجان با بیان اینکه احترام به پدران و مادران و افراد سالخورده بر همه ما واجب است گفت: ما به عنوان فرزندان این افراد با حضور در آسایشگاه و دلجویی از سالمندان می توانیم باعث افزایش روحیه آنان شویم.

شهردار لاهیجان در این بازدید از بخش های در دست ساخت آسایشگاه سالمندان لاهیجان دیدن کرد.

قربانی مدیرعامل آسایشگاه سالمندان لاهیجان نیز از حضور شهردار لاهیجان و عضو شورای شهر قدردانی نمود و گزارشی از رسیدگی به سالمندان و توسعه آسایشگاه ارائه کرد.

Share