اهدای خون با لبخند در لیسار تالش

اتوبوس سازمان انتقال خون صبح امروز وارد شهر لیسار تالش شد. این واحد سیار طی حضور ۳ ساعتی خود، ۲۷ واحد خون از اهداکنندگان تهیه کرد.

اتوبوس سازمان انتقال خون صبح امروز وارد شهر لیسار تالش شد. این واحد سیار طی حضور ۳ ساعتی خود، ۲۷ واحد خون از اهداکنندگان تهیه کرد.

Share