شورای شهر رشت نیامده تخلف کرد | اجرای طرح زوج و فرد در صحن شورا

طبق قانون شورای شهر رشت می بایست صرفا علنی بودن و یا غیرعلنی بودن جلسات را اعلام نماید و صدالبته در هیچ کجای قانون نیامده است که اعضای شورا میتوانند به صورت گزینشی، چرخشی و یا هر شیوه ای دیگری رسانه های حاضر در صحن را گلچین کنند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سال گذشته بر اساس یک رویه ناصواب جلسات شورای شهر رشت به صورت یک درمیان غیرعلنی برگزار شد. هرچند در جلسات علنی شورای چهارم بارها شاهد درگیری های لفظی و کلامی اعضا با یکدیگر بودیم که بعضا به استفاده از کلمات ناشایست هم ختم میشد اما برگزاری جلسات علنی شورا به همین شیوه بهتر از این است که جلسات غیرعلنی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شود.

بر اساس فصل هفتم قانون اساسی شوراها یک نهاد مردمی هستند و بنابراین می‌طلبد که مردم در جریان ریز امور و تصمیمات گرفته شده قرار بگیرند. در ماده ۱۶ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رابطه با نحوه برگزاری جلسات آمده است: «جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه است. (اصلاحی ۲۰/۴/۹۶)»

در حالیکه امروز جلسه شورای شهر انزلی با حضور جمع کثیری از شهروندان و اصحاب رسانه برگزار شد، اما شورای پنجم رشت در اقدامی عجیب و در اولین جلسه علنی اعلام کرد که برای حضور خبرنگاران در صحن محدودیت قائل شده است و رسانه‌ها بصورت چرخشی در جلسات شورا حضور پیدا خواهند کرد تا به نوعی در همین ابتدای کار به دنبال حاشیه برود.

بدیهی است که طبق قانون شورای شهر رشت می بایست صرفا علنی بودن و یا غیرعلنی بودن جلسات را اعلام نماید و صدالبته در هیچ کجای قانون نیامده است که اعضای شورا میتوانند به صورت گزینشی، چرخشی و یا هر شیوه ای دیگری رسانه های حاضر در صحن را گلچین کنند! قانون مصوب مجلس این حق را به شهروندان نیز داده است که در جلسات علنی شورا حضور پیدا کنند و هیچ کسی نیز حق ندارد مانع از ورود آنها به صحن شورا شود.

در این بین برای رسانه های مجازی و برخط با مخاطبان هزاران نفری خود lمکانپذیر نیست که به دلیل ضعف امکانات شورا یا هر دلیل دیگری از ورود آنها به صحن ممناعت به عمل آید و در فرآیند اطلاع رسانی اخلال ایجاد شود.

در پایان به اعضای شورای شهر رشت که مدافع این سیستم من درآوردی و غیرقانونی حضور چرخشی رسانه ها در صحن شورا هستند توصیه میشود به قانون تمکین کنند. طبیعی است هرگونه ممانعت از حضور شهروندان و رسانه ها در جلسات علنی میتواند مورد پیگیری قانونی نیز قرار بگیرد.

 

Share