خوشه های صنعتی اشتغال پایدار ایجاد می کنند

نشست آموزشی و توجیهی و راههای نوین توسعه صادرات واحدهای صنعتی صادرات محور و شرکت های تولیدی و صنعتی دارای پتانسیل صادرات در شهرکهای صنعتی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست آموزشی و توجیهی و راههای نوین توسعه صادرات واحدهای صنعتی صادرات محور و شرکت های تولیدی و صنعتی دارای پتانسیل صادرات در شهرکهای صنعتی استان گیلان برگزار شد.

در این نشست آموزشی و توجیهی، مدیران و صاحبان ۴۰ واحد صنعتی استان گیلان حضور داشتند.

احمدعلی شهیدی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در حاشیه این نشست گفت: سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان از سوی دولت تدبیر و امید به واحدهای کوچک و متوسط در کشور اختصاص داده شد که سهم گیلان از این رقم ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در سال  جاری  نیز برای تقویت بنیه اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط در سطح کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد که سهم استانها از جمله سهم استان گیلان بزودی مشخص خواهد شد.

شهیدی در مورد خوشه های صنعتی  گفت: خوشه های صنعتی در ایجاد اشتغال پایدار نقش ارزنده ای دارند و در همین  راستا در استان گیلان ۴ خوشه صنعتی چای، زیتون، شالیکوبی  و کلوچه  اجرایی شده است و هم اکنون نیز خوشه شیلات در مراحل برگزاری  مناقصه  و سایر موارد اداری و اجرایی است.

وی افزود:  با توجه به  موقعیت استان گیلان خوشه شیلات یعنی صنایع دریا محور می تواند در جهت  ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری نقش پر رنگی داشته باشد.

محمد حسین واحدی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در این نشست طی سخنان  کوتاهی با برشمردن اهمیت صادرات گفت: هدف نهایی هر شرکت  یا واحدهای تولیدی حضور در بازارهای  بین المللی و صادرات محصولات خود است و برای  دستیابی  به این مهم باید مجموعه ای ازشرایط فراهم شود تا صادرات شکل بگیرد.

 وی آنگاه به بحث خوشه های صنعتی اشاره کرد و افزود: شرکت شهرکهای صنعتی ایران پایه گذار بحث خوشه های صنعتی است.

با توجه به موقعیت خاص استان گیلان خوشه های صنعتی بویژه خوشه صنعتی شیلات نقش ارزنده ای در ایجاد  کسب و کار در این استان دارد و بسیار می تواند مفید به فایده باشد بر اساس  این گزارش  یکی از شرکت های مرتبط با توسعه صادرات در خصوص  ارتباطات و بازاریابی، تایید هویت شرکت های  خارجی، خدمات پشتیبانی و سایر مباحث مرتبط بر اساس آخرین  اقدامات روز دنیا سخن  گفت و با پرسش و پاسخ این نشست به کارخود پایان داد.

Share