ارائه طرح پیوستن تالاب عینک به کنوانسیون رامسر

سید امیر حسین علوی با اشاره به تهیه طرحی با عنوان پیوستن رشت به شهرهای تالابی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح بهبود فعالیت مقامات محلی با تالابها و ارتقای حفاظت و استفاده معقول از آنها می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طرح پیوستن تالاب عینک به کنوانسیون رامسر توسط رئیس شورای رشت در جمع اعضای شورا مطرح شد.
سید امیر حسین علوی با اعلام این مطلب در جمع اعضای شورای شهر اظهار کرد: شورای رشت در نظر دارد با تعامل و دعوت به همکاری از سازمانهای مربوطه و جلب حمایت نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تالاب عینک را در کنوانسیون رامسر ثبت و به یک قطب گردشگری تبدیل کند.
سید امیر حسین علوی با اشاره به تهیه طرحی با عنوان پیوستن رشت به شهرهای تالابی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح بهبود فعالیت مقامات محلی با تالابها و ارتقای حفاظت و استفاده معقول از آنها می باشد.
وی افزود: در سال جاری برای نخستین بار دبیرخانه کنوانسیون رامسر فراخوان شهرهای تالابی را در سطح جهان مطرح نموده و در نشست آینده دبیرخانه کنوانسیون امتیاز شهر تالابی پس از بررسی فرم های ارسالی اعطا خواهد شد.
علوی با اذعان به اینکه تالاب عینک رشت دومین تالاب بزرگ گیلان می باشد گفت: شهر رشت با دارا بودن تالاب شهری عینک در حاشیه پارک دانشجو که به لحاظ مساحت دومین تالاب بزرگ گیلان محسوب می شوند می تواند با پاسخ دادن به این فراخوان در موقعیت جدیدی قرار بگیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت افزود: پیشنهاد این برنامه از سوی دو موسسه سبزکاران بالان و مرکز کمکهای بشر دوستانه پویندگان صلح گیل ارسال شده است و امیدوارم این اقدام آغازی برای مسیر جدید توسعه بر اساس فرصتهای طبیعی شهر رشت باشند.
وی با اشاره به دیگر اهداف مهم این طرح بیان کرد: در صورت تحقق طرح مذکور پیوستن به شبکه های جهانی شهرهای تالابی، شناخته شدن به عنوان شهر تالابی کنوانسیون رامسر، تقویت ارتباط مثبت شهرها با تالابها از طریق مشارکت و آگاهی فزاینده از جمله دستاوردهایی است که در صورت تحقق طرح مذکور شامل حال رشت خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت بیان کرد: ثبت رشت در کنوانسیون رامسر در کنار شهرهایی مانند پاریس، لندن و… موجب انتقال تجربه بین شهرهای ثبت شده در زمینه بهره برداری، حفظ و توسعه شهری بر مبنای تالابی خواهد شد و باید از فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را نمود.

Share