گزارش تصویری نمایشگاه محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته ایران و کشورهای cis درمرکز نمایشگاه ها و همایشهای بین المللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی و صنایع وابسته ایران و کشورهای cis درمرکز نمایشگاه ها و همایشهای بین المللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.

Share