گزارش تصویری مراسم تقدیر از خبرنگاران در انزلی

مراسم تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بندرانزلی به میزبانی فرمانداری و با حضور رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار شد.

مراسم تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بندرانزلی به میزبانی فرمانداری و با حضور رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان برگزار شد.

Share