گزارش تصویری جشن نوروزبَل ۱۵۹۱ دیلمی

جشنواره نوروزبل سال ۱۵۹۱ دیلمی در روستای نوروز محله دیلمان شهرستان سیاهکل برگزار شد.

جشنواره نوروزبل سال ۱۵۹۱ دیلمی در روستای نوروز محله دیلمان شهرستان سیاهکل برگزار شد.

Share