گزارش تصویری جشنواره جوکول در پیاده راه فرهنگی رشت

«جشنواره جوکول» بر اساس برنامه برند سازی «رشت شهر جشنواره‌ها» از تاریخ ۱۷تا ۲۰ مرداد ماه ۹۶ در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می شود

 دومین جشنواره جوکول در پیاده راه فرهنگی رشت از تاریخ ۱۷تا ۲۰ مرداد ماه ۹۶ برگزار می شود. ادوات سنتی پادنگ و آبدنگ در این جشنواره به صورت نمادین مورد استفاده قرار می گیرند.

Share