گزارش تصویری جشنواره آیین‌ها و بازیهای بومی محلی در تالش

نخستین دوره جشنواره آیین‌ها و بازیهای بومی محلی استان گیلان عصر دیروز چهارشنبه ۱۱ مرداد در تالش برگزار شد. این بازیها به وسیله گروه مردم نهاد آیینهای تالش برپا شد.

نخستین دوره جشنواره آیین‌ها و بازیهای بومی محلی استان گیلان عصر دیروز چهارشنبه ۱۱ مرداد در تالش برگزار شد. این بازیها به وسیله گروه مردم نهاد آیینهای تالش برپا شد.

Share