کشف نیم تنه و پای یک زن درمیان زباله‌ها‎ | شلیک سه گلوله به سرهای بریده

تحقیقات برای رازگشایی از این دو جنایت هولناک و کشف پیکرهایشان ادامه داشت که متخصصین پزشکی قانونی اعلام کردند آثارشلیک یک تیر در سر مرد جوان و دو تیر نیز در سر زن جوان مشاهده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایران، تحقیقات جنایی درباره سرهای بریده کشف شده درخیابان شیخ بهایی تهران نشان داد، مرد جوان با شلیک یک تیر و زن جوان هم با شلیک دو تیر از پا درآمده‌اند.  این درحالی است که نیم تنه و پای زنی هم دراطراف محل کشف سرها پیدا شده که به نظر می‌رسد متعلق به سر کشف شده یکی ازقربانیان است.

پرونده این جنایت هولناک از ساعت ۸:۳۰ دقیقه چهارشنبه گذشته و به دنبال تماس یک رهگذربا مأموران کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد در دستور کارتیم جنایی به سرپرستی بازپرس منافی آذرازشعبه سوم دادسرای جنایی قرارگرفت.تیم جنایی درنخستین بررسی‌ها دریافتند سرهای بریده شده متعلق به زن و مردی جوان است که عامل یا عاملان جنایت قصد آتش زدن آنها را داشته‌اند اما در این امر موفق نشده بودند.

تحقیقات برای رازگشایی از این دو جنایت هولناک و کشف پیکرهایشان ادامه داشت که متخصصین پزشکی قانونی اعلام کردند آثارشلیک یک تیر در سر مرد جوان و دو تیر نیز در سر زن جوان مشاهده شده است.

تجسس‌های گسترده دراین باره ادامه داشت تا اینکه صبح پنجشنبه- ۱۲ مرداد- بازپرس جنایی ازکشف نیم تنه زنی در محل بازیافت زباله‌های تهران خبردارشد که بادستور وی نیم تنه پیدا شده در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت تا مشخص شود آیا متعلق به سر بریده زن جوان است یا نه.

از سوی دیگر عصر پنجشنبه نیز یک پای زنانه دریکی از سطل‌های زباله پایتخت کشف شد که به پزشکی قانونی انتقال یافت، اما هنوزبه طورقطعی مشخص نیست این پا و تنه متعلق به زنی باشد که سربریده‌اش درخیابان شیخ بهایی پیدا شده است.

درحال حاضر تحقیقات ویژه برای رازگشایی از جنایت‌های هولناک و شناسایی قربانیان و عامل یا عاملان ماجرا همچنان ادامه دارد.

Share