کارنامه کنکور ارشد وزیر پیشنهادی ارتباطات

در تصویر زیر کارنامه کنکور ارشد وزیر پیشنهادی ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی را می‌بینید.

در تصویر زیر کارنامه کنکور ارشد وزیر پیشنهادی ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی را می‌بینید.

Share