وزیر اطلاعات عکاس ایسنا شد

از جمله حواشی آخرین نشست اعضای دولت یازدهم عکسی بود که وزیر اطلاعات از خبرنگاران و عکاسان گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نکته جالب اینجاست که عکسی که وزیر اطلاعات با دوربین عکاس ایسنا گرفته به نام خودش و به عنوان عکاس ایسنا در این خبرگزاری منتشر شده است.

Share