نقدها بر اساس مستندات بود | امیدوارم در زمان مدیریتم به رسالت خود عمل کرده باشم

محمدپور مطالب منتشر شده در دوران کاری چهارمین دوره شورای شهر و فعالیت ۲۶ ماهه خود را منصفانه خواند و تصریح کرد: اخبار و نقدها بر اساس مستندات بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن محمدپور در مراسم تجلیل از خبرنگاران گفت: خبرنگاران انعکاس دهنده مشکلات شهر تالش بوده اند و با شکل گیری رسانه های مجازی مردم در کوتاهترین زمان از اقدامات باخبر می‌شوند که نمونه آن در تحولان اخیر شورای اسلامی و شهرداری قابل مشاهده بود.

وی در ادامه با اشاره به حساسیت رسانه ها نسبت به رویدادها گفت: پوشش اخبار کاستی‌ها توسط رسانه گاهی با فعالیتهای عمرانی جهت رفع آن تقارن دارد.

شهردار تالش با ستودن اقدامات رسانه های جمعی یادآور شد: شجاعت خبرنگاران باعث شد تا مردم از مسایل مختلف آگاه شوند و رویدادهای مربوط به پرسش و پاسخ و حضور اعضای شورای شهر را در شهرداری دنبال کنند که این پیگیریها منحصر به منطقه نبود و در تماسهایی که از پایتخت گرفته میشد این تحولات دنبال میشد.

محمدپور مطالب منتشر شده در دوران کاری چهارمین دوره شورای شهر و فعالیت ۲۶ ماهه خود را منصفانه خواند و تصریح کرد: اخبار و نقدها بر اساس مستندات بود و عمل به این انتقادات در بهبود عملکرد نقش بسزایی داشت.

وی از همراهی رسانه ها در طول خدمت خود قدردانی کرد و افزود: شاهد روزهای پایانی کار چهارمین دوره شورا و به طبع آن فعالیت من به عنوان شهردار هستید و امیدوارم در طول این زمان به رسالت خود عمل کرده باشم.

Share