ماکت موگرینی در شیراز برای سلفی اقشار ضعیف جامعه!+عکس

ماکت فدریکا موگرینی در خیابان کریم خان در شیراز جهت گرفتن عکس سلفی اقشارکم درآمد.

 ماکت موگرینی که گفته شده است در خیابان کریم خان در شیراز برای گرفتن عکس سلفی اقشارکم درآمد! بوده رونمایی شد!

Share