شورای اقتصاد این سالها تعطیل بود | احمدی نژاد از زنان در وزارت استفاده کرد اما روحانی…

نماینده مردم رشت در عین حال که کرباسیان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد را مدیری اجرایی و توانمند معرفی می کرد، اظهار داشت: به نظر من ایشان به رغم توانایی های خاص در نقش یک مدیر اجرایی قوی در گمرک ایران، برای این سمَت، مناسب نیستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما در گفتگو با کاروکارگر از بایدها و نبایدهای تیم اقتصادی دولت سخن گفت که بیشترین توجه مردم و مجلس را به خود معطوف کرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، در عین حال نسبت به عدم حضور زنان در کابینه به شدت انتقاد کرد و افزود: ما از دولت هایی که به آن ها نقد داشتیم، عقب افتادیم. احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود از ظرفیت زنان در سطوح مدیریتی و وزارت استفاده کرد.

وی ادامه داد:چرا سعی می کنیم همه چیز را به علما نسبت دهیم؟ این حرف ها بهانه است.

جعفرزاده اما در خصوص تیم اقتصادی دولت نیز گفت: انتظارات ما بسیار بیش از این ها بود.

نماینده مردم رشت در عین حال که کرباسیان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت اقتصاد را مدیری اجرایی و توانمند معرفی می کرد، اظهار داشت: به نظر من ایشان به رغم توانایی های خاص در نقش یک مدیر اجرایی قوی در گمرک ایران، برای این سمَت، مناسب نیستند. یعنی در حد و اندازه وزارت اقتصاد که باید شورای اقتصاد را راه اندازی وبا جدیت پیگیری کند، نیستند. در این وزارتخانه مباحث گمرکی، بودجه ای، مالیاتی، پولی، مالی و بانک مرکزی دنبال می شود که نیازمند اشراف کامل به این حوزه است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در خصوص اعتراضات اخیر طیب نیا به بودجه کشور نیز انتقاد کرد و افزود: من در اخبار شنیدم که آقای طیب نیا به بودجه اعتراض داشتند و بسیار از این بابت متاسف شدم.

وی ادامه داد: آقای طیب نیا نتوانست شورای اقتصاد کشور را راه اندازی کند. این در حالی است که بودجه ابتدا باید در شورای اقتصاد تصویب شده سپس به هیئت دولت راه یافته و از آن جا تقدیم مجلس شود. در واقع هیچ بودجه ای نباید بدون مجوز شورای اقتصاد به مجلس ارائه شود ولی هر سال این کار انجام گرفت و ایشان( طیب نیا) در این خصوص سکوت کردند.حالا چرا اعتراض می کنند؟

جعفرزاده تاکید کرد: ایشان نباید سکوت می کرد و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کرد که این بودجه بدون تصویب شورای اقتصاد، نباید راهی مجلس شود. متاسفانه شورای اقتصاد با ۱۵ نفر عضو صوری طی این همه سال ، تعطیل بوده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در دنیا حرف اول را شورای اقتصاد می زند که ریاست آن با وزیر اقتصاد است یعنی هیچ کس حق ندارد لایحه ای بدون مجوز شورای اقتصاد ارائه دهد.

وی ادامه داد: این را بدانیم در آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ دنیا هیچ کاری بدون مجوز شورا انجام نمی شود.حتی ترامپ نیز بدون مجوز این شورا، قدم از قدم بر نمی دارد. دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در وزارتخانه اقتصاد است.حال، فردی که این مسئولیت مهم را می پذیرد باید بتواند از عهده چنین امر مهمی برآید.

جعفرزاده در خصوص اقبال مجلس به ربیعی نیز چنین گفت: ربیعی به لحاظ ویژگی های شخصیتی و برخی خصوصیات همچون همانندی در جامعه کارگری،می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی ادامه داد: ایشان از جامعه کارگری به وزارت رسیده است و این یک امتیاز است.

نماینده مردم رشت افزود: من منکر نقایص ایشان نظیرضعف در برطرف کردن مشکلات روابط کارگری وکارفرمایی نیستم. همچنین در موضوع معیشت کارگران و نیز هدفمندی یارانه ها موفق عمل نکرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: درست است آن چه برجای مانده، میراث گذشتگان بوده ولی ربیعی هنوز موفق به ساماندهی آن نشده است ولی در مقابل، نقاط قوت زیادی هم دارد که مهم ترین آنها مدیریت باثبات در چنین شرایط اقتصادی در مجموعه ای با رویکرد و ماهیت خدماتی است.

وی افزود: نُرم رضایتمندی در سازمان های خدمات دهنده با دیگر سازمان ها متفاوت است. نُرم جهانی در سازمانهای خدماتی ۴۵ است؛ یعنی اگر ۴۵ درصد رضایت داشته باشند، بدین معناست که آن سازمان خوب عمل کرده است.در این شرایط می توان گفت عملکرد ربیعی به گونه ای بوده که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

Share