ششمین نشست منتخبان شورای پنجم رشت برگزار شد

سخنگوی منتخبان شورای پنجم اذعان داشت: در این جلسه چالش ها و آسیب های برون سپاری کارگران فضای سبز و پاکبانان و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فاطمه شیرزاد اظهار داشت: ششمین نشست منتخبان شورای پنجم عصر چهارشنبه با حضور ۱۱ عضو منتخب شورای پنجم به میزبانی محمد حسن عاقل منش برگزار شد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم افزود: در این نشست تنگناها و مشکلات مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.

شیرزاد تصریح کرد: در این جلسه افزایش درآمد پایدار،جذب سرمایه گذار، توانمند کردن منابع انسانی، فرصت ها و قابلیت های رشت در حوزه های گردشگری و فرهنگ و هنر مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم اذعان داشت: در این جلسه چالش ها و آسیب های برون سپاری کارگران فضای سبز و پاکبانان و دیگر بخش ها مورد بررسی قرار گرفت و همچنین ثبات مدیریت شهری مورد تاکید منتخبان شورا قرار گرفت.

شیرزاد با تاکید بر همدلی و هم افزایی مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: تقویت و رشد درآمدهای پایدار در راستای توسعه شهر رشت و افزایش رضایتمندی شهروندان از شاخص های مورد نظر منتخبان شورای پنجم در انتخاب شهردار آینده رشت است.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم پاک دستی، تعهد و تخصص، شجاعت، اعتقاد به نقش تقنینی و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر،تعامل با شورا، پاسخگو بودن براساس قانون و …را از جمله ویژگی های شهردار آینده رشت عنوان کرد.

وی گفت: ادامه بررسی شاخص های انتخاب شهردار آینده رشت در جلسه آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

فاطمه شیرزاد خاطرنشان کرد: هفتمین نشست منتخبان شورای پنجم هفته آینده به میزبانی سید امیر حسین علوی برگزار می شود.

Share