سلفی پرحاشیه امروز نمایندگان مجلس با موگرینی

در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس

در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس

Share