سقوط و نجات معجزه آسای دختر ۱۴ ساله از طبقه چهارم آپارتمانی در رشت

سقوط از طبقه چهارم آپارتمان و توقف در پشت بام انباری موجبات آسیب دیدگی دخترک ۱۴ ساله را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حادثه ای در ساعت ۱۴:۴۵ روز ۱۷ مرداد ۹۶ به مرکز ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد که سریعا تیم نجات ایستگاه ۱ آتش‌نشانی به محل حادثه واقع در خیابان معلم اعزام شدند.

فرمانده تیم آتش‌نشانان اعزامی در تشریح خبر گفت: سقوط از طبقه چهارم آپارتمان و توقف در پشت بام انباری موجبات آسیب دیدگی دخترک ۱۴ ساله را فراهم کرده بود.

وی علت حادثه را بی احتیاطی در هنگام برداشتن شی ء از پنجره دانست و افزود: تیم آتش نشانان اعزامی سریعا بوسیله ابزار نجات و با همکاری بخش اورژانس مصدوم را به مکان امن انتقال دادند.

 همین گزارش حاکی است: این حادثه موجبات شکستگی چند قسمت از اعضای بدن مصدوم را فراهم کرد که خوشبختانه با توجه به شدت این رخداد حال عمومی این نوجوان خوب اعلام شد و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

Share