سرزندگی و نشاط شهری با دوچرخه‌سواری | مراقب عبور دوچرخه‌سواران باشیم

سرهنگ محمدی با بیان اینکه این وسیله به عنوان وسیله نقلیه پاک رو نیازمند توجه مسئولان شهری برای تبدیل به وسیله نقلیه ایمن رو می باشد؛ اظهار داشت: متاسفانه امروز دوچرخه‌سواران ما در معابر شهری و برون شهری احساس ایمنی نمی کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان و هیئت دوچرخه سواری فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در استان نیازمند اراده جمعی و شناخت مزایا و خاصیت ها و قابلیت‌های این وسیله پاک بعنوان حمل ونقل پایدار توسط مسئولان می باشد.

سرهنگ محمدی با بیان اینکه این وسیله به عنوان وسیله نقلیه پاک رو نیازمند توجه مسئولان شهری برای تبدیل به وسیله نقلیه ایمن رو می باشد؛ اظهار داشت: متاسفانه امروز دوچرخه‌سواران ما در معابر شهری و برون شهری احساس ایمنی نمی کنند.

وی با بیان اینکه دوچرخه‌سواری سرزندگی و نشاط شهری را ممکن می سازد؛ بیان داشت: مراقب عبور دوچرخه‌سواران در معابر باشیم.

این مقام انتظامی در پایان کمبود زیرساخت های مناسب و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در استان؛کم توجهی بعضی از رانندگان به حقوق دوچرخه‌سواران؛ عدم رعایت فاصله ایمن خودروها با رکاب زنان و انتقال استرس به آنان را از کمترین مشکلات دوچرخه‌سواران در استان اعلام کرد.

Share