ساخت بندر تجاری و مارینا در بندر چمخاله لنگرود

ظرفیت های گردشگری دریایی در منطقه چمخاله میتواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای ایجاد مارینا جدید در بنادر شمال کشور را تشویق و ترغیب نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسین چراغی مدیر کل بنادر و دریانوردی طی بازدیدهای استانی از بنادر استان، امروز (جمعه) از بندر چمخاله بازدید بعمل آورد.

در این دیدار که نماینده محترم مردم لنگرود و چمخاله لاهوتی و رضوانی رییس صندوق توسعه صنایع دریایی نیز حضور داشتند، در ارتباط با روند طرح توسعه و ساخت بندر چمخاله و نحوه تامین منابع مالی برای اجرای سریعتر این بندر با استفاده از منابع دولتی و بخش خصوصی به بحث و گفتگو پرداختند.

در این بازدید از زیر ساخت های دریایی بندر چمخاله بازدید شد و ظرفیت های گردشگری دریایی برای توسعه گردشگری دریایی در بندر چمخاله توسط بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

ایجاد بندر چمخاله بر اساس مصوبات دولت در دو بخش تجاری و مسافرت دریایی از محورهای های توسعه بنادر استان است. ظرفیت های گردشگری دریایی در منطقه چمخاله میتواند سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای ایجاد مارینا جدید در بنادر شمال کشور را تشویق و ترغیب نماید.

Share