حال و هوای مکه مکرمه به روایت تصویر

سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی برای انجام مناسک حج آغاز شد. تصاویر زیر توسط یکی از شهروندان گیلانی از مکه مکرمه برای دیارمیرزا ارسال شده است.

سفر زائران ایرانی به عربستان سعودی برای انجام مناسک حج آغاز شد. تصاویر زیر توسط یکی از شهروندان گیلانی از مکه مکرمه برای دیارمیرزا ارسال شده است.

Share