جلسه شورای شهر رشت لغو شد| اصرار برخی اعضای شورا بر بی‌ثباتی مدیریت شهری

دویستمین جلسه شورای شهر رشت درحالی قرار بود صبح امروز به صورت غیرعلنی برگزار شود که علی رغم حضور هر ۱۵ عضو شورا این جلسه برگزار نشد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که تنها کمتر از ده روز به پایان عمر شورای چهارم رشت باقیمانده است تعدادی از شورانشینان بازهم عطش برکناری سرپرست شهرداری را دارند.

دویستمین جلسه شورای شهر رشت درحالی قرار بود صبح امروز به صورت غیرعلنی برگزار شود که علی رغم حضور هر ۱۵ عضو شورا این جلسه برگزار نشد.

در حالی که تنها کمتر از ده روز به پایان عمر شورای چهارم رشت باقیمانده، طرح برکناری سرپرست شهرداری رشت با امضای تعدادی از اعضای شورا به‌صورت لایحه دوفوریتی در دستور کار جلسه امروز قرار داشت و همین موضوع موجب اعتراض و ترک جلسه توسط برخی از اعضای شورا را فراهم آورد.

اینکه در آستانه پایان عمر شورا نیز برخی از اعضا همچنان به دنبال بی ثباتی مدیریت شهری هستند ضرورت ورود نهادهای نظارتی به تصمیمات شورای پنجم را می طلبد.

Share