تنها یک قهرمان واقعی می‎تواند پس از شکست برگردد

هواداران ملوان بر جمله الکس فرگوسن، سرمربی کهنه کار “منچستر یونایتد” که پس از شکست مقابل آرسنال در سال ۲۰۰۶ گفت که ” تنها یک قهرمان واقعی می تواند پس از شکست برگردد و ارزش واقعی خود را ثابت کند” دانا هستند.

نام ملوان خودش یک غرور و افتخار است، وقتی نام تیم مورد علاقه خویش را در محافل و مباحث فوتبال دوستان میبری هیچ فردی در مورد افتخارات، گذشته و نام تیمی که هواداران آن هستی با تو بحث نخواهد کرد زیرا می داند چه بازیکنانی و چه گذشته ای پر افتخاری ملوان داشته است.
نام ملوان نام تیم مورد علاقه ما انزلیچی ها و دوستداران واقعی فوتبال ایران است،ماانزلیچی ها با پیروزی های آن به شادی پرداخته ایم و با باخت های آن اشک ها ریخته ایم.
ملوان بندرانزلی هوادارانی از جنس دریا دارد که عشق به تیم محبوبشان را به معنای واقعی کلمه نشان دادند و روح هواداری حرفه ای را به به کالبد فوتبال ایران دمیدند.
هواداران ملوان بر جمله الکس فرگوسن، سرمربی کهنه کار “منچستر یونایتد” که پس از شکست مقابل آرسنال در سال ۲۰۰۶ گفت که ” تنها یک قهرمان واقعی می تواند پس از شکست برگردد و ارزش واقعی خود را ثابت کند” دانا هستند.
امروز بندرانزلی دوباره رنگ و شوق ملوان را گرفت، اینجا انزلی است جایی که فوتبال جزیی از زندگی مردمانش است.

دانیال ابراهیمی- فعال رسانه ای

Share