تغییرات جدید در شهرداری رشت | اینجا میزها همچنان لرزان است

شهرداری رشت

فرامرز جمشیدپور سرپرست شهرداری رشت طی احکامی جداگانه، سه تن از مدیران شهرداری را تغییر داد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در ادامه تغییرات صورت گرفته در شهرداری رشت فرامرز جمشیدپور طی احکامی جداگانه، سه تن از مدیران شهرداری را تغییر داد.

بر این اساس سرپرست شهرداری رشت هومن روائی را به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری منصوب کرد.

روائی که در سابقه کاری خود مدیرعاملی سازمان پایانه‎های شهرداری و همچنین معاونت سازمان عمران و بازآفرینی را در کارنامه دارد،  جانشین عاطفه رمضان نیای چیرانی در این سمت شد.

در حکم دیگری اسماعیل رحمتی به عنوان سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شهرداری رشت منصوب شد تا جایگزین سامره ذبیحی در این سمت شود.

همچنین سجاد محجوب مدیرعامل سابق سازمان میادین شهرداری بود به عنوان سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز جایگزین نرجس محجوب در این سمت شد.

گفتنی است در جلسه گذشته کمیسیون فرهنگی شورا یکی از اعضای شورا خواستار پاسخگویی سرپرست شهرداری رشت در خصوص علت غیبت محجوب در جلسات شورا شده بود.

Share