تصاویر نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان

نشست خبری جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.

نشست خبری جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.

Share