تصاویری از آخرین شهید مدافع حرم گیلانی در مناطق عملیاتی

مرتضی حسین پور بیستمین شهید مدافع حرم گیلانی است که دیروز (۱۶مرداد ماه سال ۱۳۹۶) طی عملیات مستشاری در سوریه به شهادت رسید.

 تصاویر شهید مدافع حرم گیلانی «مرتضی حسین پور شلمانی» را در ادامه میبینید.

Share