برند سازی پارک‌های سطح شهر گامی بلند در جذب توریسم و توسعه اقتصاد شهر

محمد پورناصرانی با تاکید بر ضرورت برندسازی پارکها یادآور شد: برندسازی پارکهای سطح شهر گامی بلند در جذب توریسم و توسعه اقتصاد شهر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد پورناصرانی با اشاره به نقش و اهمیت فضاهای باز و سبز در محیط زیست و کیفیت زندگی مجتمع های زیستی اظهار داشت: در اکثر کشور ها، فضای باز و سبز جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری زمین به شمار می آیند.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: بازدهی فضاهای سبز شهری در سه گروه بازدهی اکولوژیک – محیط زیستی، بازدهی کالبدی – شهرسازی و بازدهی اجتماعی – روانی قابل تقسیم بندی می باشد.

وی افزود: در بررسی اثرات روانی – اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان، در هر شرایطی روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد.

محمد پورناصرانی با تاکید بر ضرورت برندسازی پارکها یادآور شد: برندسازی پارکهای سطح شهر گامی بلند در جذب توریسم و توسعه اقتصاد شهر است.

در همین راستا، معاون خدمات شهر منطقه یک از تبدیل پارک توحید به پارک شمعدانی خبر داد و خاطر نشان کرد: در پارک توحید علاوه بر کاشت تعداد زیادی گل شمعدانی المان های آن نیز به صورت شمعدانی طراحی و اجرا خواهد شد.

وی از هدایت پارک های منطقه یک به سمت برندسازی با گل های خاص خبر داد و افزود: دیواری در پارک توحید که بعد از این به پارک شمعدانی شهرت خواهد یافت به سبک دیواره های ماسوله با نام دیوار تاسیانی ساخته خواهد شد.

Share