انتشار ۲ تصویر معنادار در کانال تلگرامی آشنا

مشاور رئیس جمهور ۲ پست معنادار در واکنش به سهم خواهی ها از کابینه دوازدهم منتشر کرده است.

حسام الدین آشنا با انتشار این تصویر در کانال تلگرامی خود، نوشت: رئیس جمهور باید پاسخگوی آرزوهای این کودکان هم باشد.

او در پستی دیگر نیز با انتشار این تصویر نوشت؛

Share