انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی گیلان+آراء

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی گیلان با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتخابات هیأت مدیره مجمع عمومی نوبت سوم انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی گیلان برگزار شد.

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی گیلان با برگزاری انتخابات مشخص شدند.

در این انتخابات از مجموع ۳۷۴ رای ماخوذه ننایج زیر به دست آمد:

۱. فرزاد کرمی ۲۰۵ رای
۲. عزیز حوصله دارصابر ۱۹۴ رای
۳. فرزاد محمدعلیزاده ۱۶۰ رای
۴. شهریار میرزایی ۱۵۵ رای
۵.علیرضا جهانشاهلو ۱۵۱ رای
۶. شهرام موقر ۱۴۹ رای
۷. مسعود رجیی ویسرودی ۱۴۶ رای
۸.پاکنوش رحمتی ۱۲۷ رای
۹. سیدهادی زحمتکار و بابک مسیح زاده ۱۲۴ رای
۱۱. کوروش پورتوکلی ۱۱۷ رای
۱۲. ایمان مهرزادفر ۷۴ رای
۱۳. ابوالقاسم فدایی ۵۸ رای

گفتنی است نفرات اول تا هفتم به عنوان اعضای اصلی و سه نفر بعدی اعضای علی البدل هستند.

Share